RÓLUNK MEGOLDÁSOK REFERENCIÁK KAPCSOLAT  
Kik vagyunk
Fejlesztési alapelveink
Ahogy dolgozunk
Kanoa brandek
Munkatársaink
Partnereink
Vezetésfejlesztés
Kompetenciafejlesztés
Csapatfejlesztés
Értékesítés fejlesztés
Coaching
Speciális programok
Ügyfeleink
Sikertörténetek
Ajánlások
Miért a Kanoa?
Felelõsség (CSR)
Leadership Club
Elérhetõségek
Oktatási helyszín
Etikai kódex
Akkreditáció
Impresszum
Állás

Vállalati tréningek módszerei

A vállalati tréningek piaca a rendszerváltás óta nálunk is töretlenül virágzik, annak ellenére, hogy egy-egy képzési napért a képzéseken résztvevõ cégek több százezer forintot is kifizetnek. Mi a titka ennek a fejlesztési módszernek, miért éri meg ez a vállalatoknak? Az alábbi írásban erre a kérdésre keressük a választ.

Ahhoz, hogy a tréningek mûködését jobban megértsük, elõször el kell választanunk õket az oktatástól, mint képzési formától. A kettõ között az alapvetõ különbség az, hogy míg egy oktatáson a cél elsõsorban az információ átadása, a tréningek ennél messzebb mennek. Elsõdleges céljuk nem információt átadni, hanem változást elérni egy meghatározott területen, amihez kevés egy jól képzett elõadó. A tréningek akkor tekinthetõk sikeresnek, ha az átadott információk a résztvevõi viselkedésbe is beépülnek, sõt, a megváltozott viselkedés eredménye végsõ soron a vállalati eredményesség növekedése kell, hogy legyen.

Mi történik egy tréningen?

Mivel az elsõdleges cél a változás, a tapasztalt tréner elsõ szempontja, hogy kedvet csináljon hozzá. Minõségi munkát csak önként végez az ember, kényszerrel alapvetõen nem lehet tartós, belülrõl jövõ változást elérni. A kedvcsinálás elsõ lépése a tanulás-lélektanilag megalapozott környezet biztosítása. Ezt segíti a természetes fénnyel ellátott, tágas terem, a megfelelõ szellõzés, a résztvevõket fogadó halk zene, a kávét, teát, üdítõt és aprósüteményt tartalmazó bekészítés, valamint a fogadó táblák, üzenetek és a tréner személye. A tanuláshoz általában félkörben, asztalok nélkül ülnek a résztvevõk, ami egyrészt biztosítja az interaktivitás magas fokát, másrészt az asztalok mögé nem lehet elbújni, ami jobban támogatja a bevonódást.

A programok általában kölcsönös bemutatkozással indulnak, ami egyrészt az oldódást, másrészt a kölcsönös elvárások tisztázását célozza. Lényeges elem a keretek meghatározása is, például a mobiltelefon-használat korlátozása, a szünetek és a kommunikáció mikéntje, illetve a trénernek is el kell fogadtatnia önmagát a csoporttal. A tréningek fontos eleme az interaktivitás, itt ugyanis a frontális oktatással szemben a résztvevõi aktivitás 70-80 százalékos. Hatékonyabb ugyanis, ha a résztvevõ nem csak passzívan befogad egy információt, hanem aktívan elkezd gondolkodni is rajta, sõt, ki is próbálja azt.

A bevezetés után ideálisan egy témához kapcsolódó játékos gyakorlat következhet. Egy tárgyalástechnika tréningen például egy szimulált tárgyalási helyzetet, vagy egy csoportos önérdek-érvényesítési feladatot próbálhatnak ki a résztvevõk. Ennek egyik elõnye a témára hangolódás, a másik pedig az, hogy itt van lehetõség "tükörbe nézni", azaz szembesülni a saját viselkedésmintáinkkal. Ezt támogathatja például a videóra rögzítés, aminek legnagyobb elõnye, hogy saját magunkról alkotott képünket bõvíti, közelebb hozza a valósághoz, és mivel rögzített, bizonyító ereje miatt nehéz kibújni a visszajelzés hatása alól.

Miután megnézzük, hogy honnan is indulunk, azaz ki hol áll az ideálishoz képest, elkezdjük az új viselkedésminták elsajátítását. Ez több módon történhet, például az elsajátítandó elemeket apró részekre bontjuk, és az egyes elemeket egyenként gyakoroltatjuk, folyamatos visszajelzések mellett. A program végére el kell jutni odáig, hogy ismerjük az elméletet, tudjuk, hogy hol állunk az ideálishoz képest, és azt is tudjuk, hogy nekünk mit kell ahhoz tennünk, hogy ezt elérjük.

Tréningmódszerek

A megfelelõ környezet biztosítása mellett fontos szempont a csoport dinamikájának a kezelése. Olyan ez, mint a hullámlovaglás, ahol mindig fent kell tudni maradni ahhoz, hogy minél tovább elérhessünk. Ha a csoportban például ellenállás van a témával szemben, mert csak "elküldték" õket a programra, akkor elõször biztosítani kell a bevonódásukat ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk dolgozni. Ha aktív az ellenállás, akkor ez már fél siker, hiszen az ellenállás energiát kíván, a tréner dolga "mindössze" annyi, hogy ezt az energiát pozitívba fordítsa.

Fontos a változatos oktatástechnikai módszerek tudatos alkalmazása. Ilyenek lehetnek többek között az egyéni-, páros-, kiscsoportos- és nagycsoportos feladatok, játékok, prezentációk, interaktív beszélgetések, a különbözõ tesztek, kérdõívek, elemzések, vagy a vezetett szerepjátékok és helyzetgyakorlatok. A tréner dolga a tanuláshoz illeszkedõ módszer kiválasztása, és az érdeklõdés fenntartása. Elõfordulhat például, hogy egy bemutatott kommunikációs modellt a vezetõ nem a táblára rajzolva oktat, hanem szalag segítségével a földön készít el egy koordináta rendszert, és a résztvevõk be is állhatnak az õket jellemzõ kommunikációs területre. Ez a demonstráció fenntartja az aktivitást, és jobban meg is marad az emlékezetben. Gyakran elõfordulnak a tréning egészén átívelõ feladatok is, például egy projekt menedzsment programon a résztvevõknek egy mini-projektet kell végigvinniük a tervezéstõl a megvalósításon át egészen az elemzésig. A projekt menedzsment elméletét így a konkrét feladaton keresztül tudják a résztvevõk a hétköznapi gyakorlathoz kapcsolni és beépíteni.

Gyakori a különféle videó felvételek, hangfelvételek és oktatófilmek használata is, a tréneri demonstrációk, és ami sokat segít, ha a tréner a különféle tanulási módszereket tudatosan variálja, ugyanis mindannyian más és más módon tudunk a leghatékonyabban tanulni. Van, akinek a problémamegoldáson, másnak a cselekvésen vagy az információk integrálásán keresztül vezet az út.
Lényeges eszköz a személyre szóló akciós tervek készítése, hogy a tréning végén minden résztvevõ pontosan tudja, mi a következõ lépés, amit személy szerint a változáshoz neki tennie kell.

Vezetõi tudástár>>


Magyar
English
Cesky
Bulgarian
Romana
Polski
Ukranian
Serbian
Slovakian


ÚJ ÜZLETI TRENDEK
TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁS
KANOA ÉRTÉKEK
NYÍLT TRÉNINGEK
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOKCoaching és
Lelki Egészség Központ

Munkavállalói
Támogató Programok


KANOA GROUP


Telefon: (+36 1) 303 4961
1027 Budapest,
Varsányi I. u. 15.
info@kanoagroup.com
 
TRAINING
Coaching
Workshop moderáció
Tréningek
On the job
Company day
Készségfejlesztés
Prezentációtechnika
Idõgazdálkodás
Vezetõi tréningek
Projekt menedzsment
Asszertív kommunikáció
Csapatépítés
Értékesítés
Változásmenedzsment
Meeting menedzsment
Interjútechnika
Konfliktuskezelés
Önismeret
Stressz kezelés

CONSULTING
Stratégiai tanácsadás
Kutatási központ
Mystery shopping
Próbavásárlás
Fast scan diagnosztika
Szervezetállítás kiválasztás
Értékelés fejlesztés
Outplacement
Vezetõi hatékonyság
Benchmarking
Nemzetközi trendek
Ügyfélelégedettség növelés
Online próbavásárlás
Viselkedés modellezés

ASSISTANCE
Vállalati egészségprogram
EAP csomagok
Hiányzás menedzsment
Jogi assistance
Pénzügyi assistance
1life
Szervezeti egészség
Kockázat értékelés
Egészség tudatosság
Foglalkozási megbetegedések Pszichoszociális kockázatok
Munkatársi elkötelezettség
Stressz teszt
Mediációs konzultáció
Adótanácsadás