RÓLUNK MEGOLDÁSOK REFERENCIÁK KAPCSOLAT  
Kik vagyunk
Fejlesztési alapelveink
Ahogy dolgozunk
Kanoa brandek
Munkatársaink
Partnereink
Vezetésfejlesztés
Kompetenciafejlesztés
Csapatfejlesztés
Értékesítés fejlesztés
Coaching
Speciális programok
Ügyfeleink
Sikertörténetek
Ajánlások
Miért a Kanoa?
Felelõsség (CSR)
Leadership Club
Elérhetõségek
Oktatási helyszín
Etikai kódex
Akkreditáció
Impresszum
Állás

Projekek és a profit

A gazdasági élet szereplõi ma egytõl egyig projektekben dolgoznak, projektszerûen gondolkodnak, projektszervezeteket hoznak létre, projekteket koordinálnak, és így tovább. De mit is takar a szó, és tényleg mûködik-e, vagy ez is egy jól csengõ divat, ami egy idõ után kevésbé meghatározóvá válik.

A projektnek számos meghatározása van. Ilyen többek között, hogy "Meghatározott célok elérése érdekében gondosan megtervezett tevékenységsorozat, amelynek határozott eredménye van, erõforrásokon alapszik és idõkeretek korlátozzák." (Hobbs, Peter(2000.). Olyan tevékenységek, feladatok sorozata tehát, amelyeknek konkrét célja, határideje, költsége, eredménye van, és vagy egyedi történés, vagy annyira komplex, hogy rutin eljárásokkal nem megvalósítható. A középpontjában a minõség, költség, határidõ hármas áll, ahol ha bármelyiken változtatunk, a többi is automatikusan változik vele együtt, azaz ha például valamit gyorsabban kell elvégeznünk, az többe is fog kerülni, vagy nem lesz olyan minõségû, és megfordítva. Projekt lehet egy lakópark felépítése, egy új termék piaci bevezetése, de akár egy nagyobb méretû céges karácsonyi parti megszervezése is.

A projektekre a cégeknél projekt csapatok szervezõdnek, amelyek egy projektvezetõ irányítása alatt haladnak a projekt kitûzött célja felé. A munkahelyek egy része még klasszikus, hierarchikus vállalati struktúrában mûködik, felül a vezérigazgató, vagy ügyvezetõ, alatta az egyes osztályok, mint a marketing, értékesítés, pénzügy, kontrolling, termelés, humán erõforrás és így tovább. A projekt szervezet ezzel szemben horizontális formáció, ami annyit jelent, hogy például egy selejtszám csökkentését kitûzõ projektbe számos osztály munkatársát meghívhatják, mert az õ szakértelmükre is szükség van a siker érdekében. Ez azt is fogja jelenteni, hogy egy projektben résztvevõnek egyszerre lesz egy funkcionális fõnöke, aki az osztályvezetõ, és egy másik fõnöke, aki a projektvezetõ.

Projekteket vezetni éppen azért nehéz, mert horizontális a szervezõdése, azaz a projektvezetõnek a jó szón kívül más hatalma nincs a projekttagok felett, így a motiválásuk is nehézkesebb. Ezen felül a megosztottság a felelõsség áthárítását is könnyebbé teszi. Ezért a projekt fontos ismérve, hogy megvalósításában ideálisan olyan személyek vesznek részt, akiket érdekel a probléma, illetve annak megoldása, akik erre tudnak és akarnak idõt és energiát fordítani.

A projekt a probléma vagy helyzet meghatározásával indul, a projektnek ebben a szakaszában a tevékenységek még az intézményvezetés szintjén zajlanak. Ennek a fázisnak az elõzménye, hogy a szervezet, illetve a vezetõség szembesült valamilyen problémával, amit orvosolni szeretne, illetve új partneri igénnyel, amelyrõl gondolkodnia kell. A célok megfogalmazásakor fontos, hogy azok konkrétak, mérhetõek és ellenõrizhetõek legyenek.
A jó cél minden esetben egy állapotnak a leírása, amely választ ad arra a kérdésre, hogy honnan tudom, hogy elértem a kívánt állapotot. Ugyanakkor érdemes azt is szem elõtt tartani, hogy olyan vonzó célt fogalmazzunk meg, amelynek megvalósítása érdekében könnyen mozgósíthatóak a szervezet tagjainak kisebb-nagyobb csoportjai.

Ezt követi a projekt tervezése, amely során számos eszköz használható, mint például a struktúra terv, ami a projekt tevékenységeit ábrázolja átlátható rendszerben, vagy a Gantt diagram, ahol az egyes feladatok egymáshoz képest és az idõben is jól átláthatóak lesznek. A végrehajtás szakaszát a kommunkációs terv segíti. A projekt mindig egy visszatekintéssel zárul, hiszen a munka során elkövetett hibákból sokat lehet tanulni, a felmerült ötleteket pedig fel lehet használni következõ projektekben. A projekt vezetés szakirodalma kifogyhatatlan, de ez jellemzõen egy olyan tudomány, ami a gyakorlat alapján kristályosította ki a maga elméleteit, azaz arra épül, ami mûködik. Segít abban, hogy logikusan, hatékonyan és gyorsan érjünk el eredményeket, és szisztematikussága segít, hogy semmilyen fontos dolog ne maradjon ki a tervezésbõl.

A projektekbe szervezõdés gyorsan hozzáférhetõvé teszi az adott problémákhoz, kihívások megoldásához szükséges szaktudást, és rugalmas szervezetként hatékonyan képes reagálni a külsõ környezet változásaira. Egy olyan tempójú gazdasági környezetben, mint a miénk, enélkül egy cég sem lenne versenyképes a maga piacán.

Vezetõi tudástár>>

 


Magyar
English
Cesky
Bulgarian
Romana
Polski
Ukranian
Serbian
Slovakian


ÚJ ÜZLETI TRENDEK
TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁS
KANOA ÉRTÉKEK
NYÍLT TRÉNINGEK
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOKCoaching és
Lelki Egészség Központ

Munkavállalói
Támogató Programok


KANOA GROUP


Telefon: (+36 1) 303 4961
1027 Budapest,
Varsányi I. u. 15.
info@kanoagroup.com
 
TRAINING
Coaching
Workshop moderáció
Tréningek
On the job
Company day
Készségfejlesztés
Prezentációtechnika
Idõgazdálkodás
Vezetõi tréningek
Projekt menedzsment
Asszertív kommunikáció
Csapatépítés
Értékesítés
Változásmenedzsment
Meeting menedzsment
Interjútechnika
Konfliktuskezelés
Önismeret
Stressz kezelés

CONSULTING
Stratégiai tanácsadás
Kutatási központ
Mystery shopping
Próbavásárlás
Fast scan diagnosztika
Szervezetállítás kiválasztás
Értékelés fejlesztés
Outplacement
Vezetõi hatékonyság
Benchmarking
Nemzetközi trendek
Ügyfélelégedettség növelés
Online próbavásárlás
Viselkedés modellezés

ASSISTANCE
Vállalati egészségprogram
EAP csomagok
Hiányzás menedzsment
Jogi assistance
Pénzügyi assistance
1life
Szervezeti egészség
Kockázat értékelés
Egészség tudatosság
Foglalkozási megbetegedések Pszichoszociális kockázatok
Munkatársi elkötelezettség
Stressz teszt
Mediációs konzultáció
Adótanácsadás