RÓLUNK MEGOLDÁSOK REFERENCIÁK KAPCSOLAT  
Kik vagyunk
Fejlesztési alapelveink
Ahogy dolgozunk
Kanoa brandek
Munkatársaink
Partnereink
Vezetésfejlesztés
Kompetenciafejlesztés
Csapatfejlesztés
Értékesítés fejlesztés
Coaching
Speciális programok
Ügyfeleink
Sikertörténetek
Ajánlások
Miért a Kanoa?
Felelõsség (CSR)
Leadership Club
Elérhetõségek
Oktatási helyszín
Etikai kódex
Akkreditáció
Impresszum
Állás

Vállalati értékek haszna

Ma minden multinacionális vállalatnál, de több kisebb cégnél is meghatározó figyelemmel fordulnak a vállalati értékek felé, stratégiai workshopokat szentelnek a témának, rengeteg energiát fordítanak arra, hogy minél precízebben meghatározzák azokat az értékeket, amelyeket zászlójukra tûzve képviselni akarnak. De miért fontos ez? Hogyan befolyásolja ez a teljesítményt és az eredményeket?

Legtöbbször stratégiai vállalati értekezleten születik meg a cégek küldetése, víziója és deklarált értékei. A küldetésben azt határozzák meg, hogy mi végre vannak a piacon, a vízióban azt, hogy hogyan és hol is képzelik el magukat a jövõben, milyen piaci helyzetet álmodnak maguknak, és végül a cégek értékeinek meghatározásánál azokat az alapelveket deklarálják, amelyek meghatározzák a mûködésük módját és a növekedés belsõ motorját biztosítják.

Egy üzleti vállalkozás olyan emberi tevékenység, amelynek alapvetõ célja fogyasztói igények kielégítése nyereség elérésével. (Chikán 2008). Itt kettõs értékteremtés zajlik, ahol a cél egyrészt a tulajdonosi értékek, azaz alapvetõen pénzügyi jellegû célok elérése, másrészt fogyasztói értékek, azaz olyan termék vagy szolgáltatás elõállítása, amely a fogyasztó számára értéket képvisel és ezért képes és hajlandó fizetni. Hogy ezek a célok elérhetõek legyenek, szükség van egy belsõ értékrendszerre is, ami mögé az egész vállalat fel tud sorakozni.

Mindenkinek vannak értékei, ezek leginkább fiatal korban a családi környezetben belénk ivódott értékek, azaz mire valaki felnõtté válik, már stabil értékekkel rendelkezik. Az értékek a tudattalanból hatnak ránk és környezetünkre, és rendkívül erõsek. A konfliktushelyzetek nagy részének hátterében eltérõ értékek állnak, és ha a két fél ezt nem ismeri fel és nem kezeli tudatosan, feloldhatatlan ellentétek születnek. Az értékek ugyanis nem racionális természetûek.

Fontos különbséget tenni az értékek és a normák között. A normák pusztán csak betartásra váró szabályok, azaz tegyük meg ezt, vagy kerüljük el azt, az értékek ezzel szemben értelmet nyert normák, azaz pontosan tudom, hogy miért csinálom úgy, ahogyan csinálom. Ezért is lényeges, hogy a vállalati értékek haszna és eredménye tudatosuljon a munkatársakban, mert minél inkább tudnak azonosulni vele, annál inkább jelent valódi erõforrást a munkában, és odatartozás érzést, lojalitást a cég felé.

Az is rendkívül fontos, hogy az értékek következetesen a gyakorlatba is beépülhessenek, hiszen az üres, tartalom nélkül hangoztatott értékek ellenkezõ hatással bírnak, azaz ártanak a vállalati kultúrának. A céges értékeknek a hierarchia legalsó fokán dolgozó számára is hétköznapi gyakorlattá kell válniuk, legalább is így lenne ideális. Az értékek szelektálnak, és formálják a vállalati kultúrát. Egy olyan vezetõ, aki nem azonosul a cég értékeivel, olyan munkatársakat fog felvenni, és felnevelni, akik szintén így gondolkodnak, ami végsõ soron dezorganizációhoz vezet.

Amint az elõzõekben már említettük, saját családunkban ugyan belenövünk egy értékrendszerbe, egy vállalatnál azonban, ahová felnõttként érkezünk, ez egyáltalán nincsen így. Ráadásul nem egy családból jövünk, különféle eredeti értékrenddel érkezõ emberek kezdenek együtt dolgozni, majd közösen növekedni. Egy több ezer fõs cég értékrendjébe nem lehet csak úgy belenõni, azt tudatosan támogatni kell, ami a vezetõ dolga. Az is érdekes tény, hogy a hierarchiában minél magasabban helyezkedik el valaki, annál erõsebben hat a cég kultúrájára és értékeire. Egy vezérigazgató váltást az egész cég megérez, míg egy alsóbb szintrõl távozó kolléga hiányát legfeljebb közvetlen környezete érzi.

Az értékek látszólag nagyon hasonlóak egymáshoz, ügyfélközpontúság, megbízhatóság, hatékonyság és ehhez hasonló hangzatos szavak alkotják õket. De gondoljunk csak bele, hogy például egy fõzés alkalmával az alapanyagok száma viszonylag korlátozott ugyan, és mégis, a belõlük elkészíthetõ ételek száma szinte korlátlan. Egy másik, kémiai példával élve, mindössze három elembõl, szénbõl, hidrogénbõl és oxigénbõl az elrendezés és arányok függvényében létrejöhet szénhidrát, fehérje, vagy akár zsír is, azaz három teljesen különbözõ végtermék. Ugyanígy, a céges értékek megfelelõ kiválasztása és súlya egyedi értékrendszert teremt, ami hosszú távon is irányt mutathat a vállalati növekedésben.

Vezetõi tudástár>>

 


Magyar
English
Cesky
Bulgarian
Romana
Polski
Ukranian
Serbian
Slovakian


ÚJ ÜZLETI TRENDEK
TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁS
KANOA ÉRTÉKEK
NYÍLT TRÉNINGEK
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOKCoaching és
Lelki Egészség Központ

Munkavállalói
Támogató Programok


KANOA GROUP


Telefon: (+36 1) 303 4961
1027 Budapest,
Varsányi I. u. 15.
info@kanoagroup.com
 
TRAINING
Coaching
Workshop moderáció
Tréningek
On the job
Company day
Készségfejlesztés
Prezentációtechnika
Idõgazdálkodás
Vezetõi tréningek
Projekt menedzsment
Asszertív kommunikáció
Csapatépítés
Értékesítés
Változásmenedzsment
Meeting menedzsment
Interjútechnika
Konfliktuskezelés
Önismeret
Stressz kezelés

CONSULTING
Stratégiai tanácsadás
Kutatási központ
Mystery shopping
Próbavásárlás
Fast scan diagnosztika
Szervezetállítás kiválasztás
Értékelés fejlesztés
Outplacement
Vezetõi hatékonyság
Benchmarking
Nemzetközi trendek
Ügyfélelégedettség növelés
Online próbavásárlás
Viselkedés modellezés

ASSISTANCE
Vállalati egészségprogram
EAP csomagok
Hiányzás menedzsment
Jogi assistance
Pénzügyi assistance
1life
Szervezeti egészség
Kockázat értékelés
Egészség tudatosság
Foglalkozási megbetegedések Pszichoszociális kockázatok
Munkatársi elkötelezettség
Stressz teszt
Mediációs konzultáció
Adótanácsadás