RÓLUNK MEGOLDÁSOK REFERENCIÁK KAPCSOLAT  
Kik vagyunk
Fejlesztési alapelveink
Ahogy dolgozunk
Kanoa brandek
Munkatársaink
Partnereink
Vezetésfejlesztés
Kompetenciafejlesztés
Csapatfejlesztés
Értékesítés fejlesztés
Coaching
Speciális programok
Ügyfeleink
Sikertörténetek
Ajánlások
Miért a Kanoa?
Felelõsség (CSR)
Leadership Club
Elérhetõségek
Oktatási helyszín
Etikai kódex
Akkreditáció
Impresszum
Állás

Konfliktusok másként

A vállalkozások életében gyakran elõfordulnak olyan helyzetek, mikor egyik cég a másikkal céggel összeütközésbe keveredik, de magánemnerek között is gyakoriak a jogi következményekkel fenyegetõ konfliktusok. Erre kínál megoldást a mediáció.
A problémás helyzetek az üzleti életében is hasonló módon mûködnek, mint a magánéletünkben, csak ezekben a helyzetekben bonyolultabb utakon megy a kommunikáció, és ezért nehezebb közös nevezõre jutnunk a másik féllel. Részben természetesen azért, mert más természetû kapcsolatunk van az üzleti partnereinkkel, mint a magánéletünk szereplõivel, részben pedig, mert sokkal összetettebb helyzetrõl van szó, hiszen itt akár vállalati, gazdasági, és személyes érdekek is dominálhatnak.
Éppen a helyzet összetettsége miatt sokszor kiderül, hogy nem is abból volt a baj, amit elsõ körben feltételeztünk, az ellentétek teljesen más miatt alakultak ki, másik szinten találhatók az indikátorok. Ezekre a kérdésekre nem egyszerû megtalálni a választ, és a módszert sem, amivel orvosolhatóak, de azért vannak lehetõségeink, hogy megkönnyítsük a dolgunkat. Az egyik ilyen segítség lehet a mediáció.
A mediáció módszerét az Egyesült Államokban már régóta alkalmazzák sok másik terület mellett a gazdasági élet vitás kérdéseinek kezelésére is, és ez a lehetõség egyre inkább kezd elterjedni Magyarországon is. A mediáció facilitált tárgyalási forma egy harmadik fél bevonásával, aki felelõsséget vállal a folyamat feletti kontrollért, a döntéshozatal azonban a felek kezében marad.
A versenyszférában és a gazdasági élet szereplõi között a mindennapi mûködés velejárójaként rendszeresen jelennek meg, alakulnak ki érdekellentétek. Mediációra akkor kerülhet sor, ha a felek között a kommunikáció nehézkessé válik, de még fennáll, viszont nem találják a megfelelõ stratégiákat, érdekérvényesítési útvonalakat, és rendre "ugyanazokat a köröket futják".
Egy mediációs folyamat olyan lehetõségeket rejt magában, amiknek segítségével könnyebben elemezhetõvé, megérthetõvé válik a nézeteltérés lényege, minél fogva a költségek lényegesen minimalizálódnak, és a konfliktus feloldásához szükséges idõt is minimalizálhatjuk. A már említett elõnyök mellett még az is e mellett az alternatív konfliktuskezelési eljárás mellett szól, hogy alkalmazásával kikerülhetõvé válnak a bírósági eljárások, és így az is, hogy a konfliktus feloldásához szükséges döntést egy harmadik fél kezébe adjuk. Ha a vitában álló felek önmaguk jutnak el a probléma rendezéséig, akkor biztosítható csak igazán, hogy a konfliktus mélyén húzódó személyes célok is teljesülnek, és a feszültség ténylegesen megszûnik. A mediáció egy olyan módszer, aminek a keretében egy semleges, harmadik fél segít a vita rendezésében, úgy hogy a felek közötti párbeszédet célirányos kérdések segítségével struktúrába önti. A cégek képviselõi határozzák meg a tárgyalások tartalmát, a mediátor pedig a tárgyalás menetét szabja meg. A mediáció mindig a jövõre orientálódik, a feleket arra bátorítja az eljárás minden mozzanata, hogy az érdekeiket annak fényében határozzák meg, hogy milyen megoldást várnak. Bár a folyamatot nem jellemzik merev eljárási szabályok, mégis megkülönböztethetünk öt szakaszt.
Az elsõ szakasz során megállapodnak a tárgyalás szabályaiban, kereteiben, helyben, idõtartamban, költségekben. A második szakaszban a felek külön-külön elmondhatják a saját nézõpontjukat a mediátornak. A harmadik szakasznál jutunk el arra a pontra, amiben az eljárás igazi különlegessége rejlik, miszerint, hogy a feleket arra ösztönözze, hogy a jövõ felé forduljanak. A feleket az érdekeik meghatározására, és az ellenérdekek elfogadására ösztönzik, úgy, hogy közben arra is megkeresik a választ, hogy mit kell a jövõben másként tenniük, hogy tartósan rendezzék a konfliktust. Az ezt követõ szakaszban a felek már közösen dolgoznak a megoldás keresésén, ekkor már véleményezhetik is a másik elképzeléseit, hiszen, ha az ezt megelõzõ szakaszok sikeresek voltak, akkor már nem mûködhetnek a háttérben olyan mozgatórugók, amik a közös munkát megakadályozhatják. Ezt követi a lezárás szakasza. Ekkor írásban is rögzítik azt, amiben a folyamat során megállapodtak.
A Nemzetközi Üzleti Mediációs Központ szerint abban az esetben érdemes ezt a megoldási lehetõséget választanunk, ha úgy döntünk, hogy egy vitás kérdés rendezését nem kívánjuk egy olyan hatalom kezébe adni, amit mi magunk a továbbiakban semmilyen szinten nem tudunk befolyásolni, ha szeretnénk elérni, hogy mind a mi cégünk, mind az ellenérdekek képviselõjének vállalkozása nyertesen kerüljön ki ebbõl a helyzetbõl, hiszen ez az egyetlen biztosítéka, hogy a jövõben is legyen lehetõségünk az együttmûködésre. Amikor a megoldás fontosabb, mint a gyõzelem, amikor a valódi érdekek felismerése felülírja a vélt vagy valós sérelmeket, akkor nyílik meg a tér a mediáció alkalmazása elõtt.
A mediáció elõnyei többek között, hogy a kontroll végig a felek kezében marad - mindenki maga képviseli az érdekeit, tudja, hogy meddig hajlandó elmenni, mi elfogadható, mi nem. A résztvevõk kölcsönös elõnyök elérésére törekszenek, szemben a "gyõztes-vesztes" pozícióval. Olcsóbb és gyorsabb a bírósági eljárásnál. A megállapodást betartják a felek, mert a saját szempontjaik is benne vannak. Semmit nem veszítenek, ha nem sikerül megállapodni - a pert még mindig megindíthatják.

Vezetõi tudástár>>

 


Magyar
English
Cesky
Bulgarian
Romana
Polski
Ukranian
Serbian
Slovakian


ÚJ ÜZLETI TRENDEK
TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁS
KANOA ÉRTÉKEK
NYÍLT TRÉNINGEK
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOKCoaching és
Lelki Egészség Központ

Munkavállalói
Támogató Programok


KANOA GROUP


Telefon: (+36 1) 303 4961
1027 Budapest,
Varsányi I. u. 15.
info@kanoagroup.com
 
TRAINING
Coaching
Workshop moderáció
Tréningek
On the job
Company day
Készségfejlesztés
Prezentációtechnika
Idõgazdálkodás
Vezetõi tréningek
Projekt menedzsment
Asszertív kommunikáció
Csapatépítés
Értékesítés
Változásmenedzsment
Meeting menedzsment
Interjútechnika
Konfliktuskezelés
Önismeret
Stressz kezelés

CONSULTING
Stratégiai tanácsadás
Kutatási központ
Mystery shopping
Próbavásárlás
Fast scan diagnosztika
Szervezetállítás kiválasztás
Értékelés fejlesztés
Outplacement
Vezetõi hatékonyság
Benchmarking
Nemzetközi trendek
Ügyfélelégedettség növelés
Online próbavásárlás
Viselkedés modellezés

ASSISTANCE
Vállalati egészségprogram
EAP csomagok
Hiányzás menedzsment
Jogi assistance
Pénzügyi assistance
1life
Szervezeti egészség
Kockázat értékelés
Egészség tudatosság
Foglalkozási megbetegedések Pszichoszociális kockázatok
Munkatársi elkötelezettség
Stressz teszt
Mediációs konzultáció
Adótanácsadás