RÓLUNK MEGOLDÁSOK REFERENCIÁK KAPCSOLAT  
Kik vagyunk
Fejlesztési alapelveink
Ahogy dolgozunk
Kanoa brandek
Munkatársaink
Partnereink
Vezetésfejlesztés
Kompetenciafejlesztés
Csapatfejlesztés
Értékesítés fejlesztés
Coaching
Speciális programok
Ügyfeleink
Sikertörténetek
Ajánlások
Miért a Kanoa?
Felelõsség (CSR)
Leadership Club
Elérhetõségek
Oktatási helyszín
Etikai kódex
Akkreditáció
Impresszum
Állás

Félnünk kell a változásoktól?

Munkánk és életünk során rengetek változással találkozunk. Alapvetõ tapasztalat, hogy semmi sem állandó, minden mozgásban van körülöttünk. Vajon félnünk kell ezektõl a változásoktól? Maga a változás kockázatvállalással jár, és ez ellentmond a biztonság iránti vágyunknak, ami pedig az emberi létünk egyik legtermészetesebb igénye.

Szinte már közhely, hogy ma állandó változásban élük. De érdemes belegondolni, hogy akár csak néhány száz évvel ezelõtt is, a generációkon átadott tudás állandó és használható volt. Ezzel szemben ma mire felnövünk, a nevelésünk praktikus része gyakorlatilag elavult. Rá vagyunk kényszerítve az állandó megújulásra, az élet újratanulására.

A változásnak két alapvetõ formáját különböztethetjük meg. Beszélhetünk elsõfokú és másodfokú változásról. Az elsõfokú változás egy már adott rendszeren belül zajlik, fontos, hogy maga a rendszer változatlan marad. Ezzel szemben a másodlagos változás magának a rendszernek a megváltozását idézi elõ. A változásmenedzsment a másodfokú változások menedzselésével foglalatoskodik. Növeli a jelenlegi helyzettel kapcsolatos elégedetlenséget, vonzóbbá teszi a jövõt, és eszközöket biztosít a jelen állapotból a kívánt célhoz jutáshoz. A változás egy bizonyos pszichológiai erõtérrel jellemezhetõ. Vannak hajtóerõk, amelyek elõsegítik a változás végbemenetelét és vannak fékezõerõk, melyek gátolják azt. A változás csak akkor mehet végbe, ha ezek a pszichológiai hajóerõk túlsúlyba kerülnek a fékezõerõkkel szemben.

A változás két okból is nehéz. Egyrészt van egy meglévõ rendszer, cégkultúra, gondolkodási mód, amire tovább lehet építeni. Másrészt szükség van rugalmasságra, adaptív képességre, ami a külsõ környezethez folyamatosan alkalmazkodik. Paradox módon, a kettõ egymás ellentéte, mégis mindkettõre ugyanolyan szükség van. Általában a szervezetek valamelyik oldalon erõsebbek. A változás másik nehézsége inkább lélektani, azaz a biztonságérzet ideiglenes feladásával jár. A biztos jelen feladása a kockázatos jövõért, hiszen a változás megkezdésekor még nem tudhatjuk, meddig tart és eredményes lesz-e az átalakulás.

Fontos folyamat egy szervezet életében a változások kommunikálása, hogy a változások elfogadottsága minél nagyobb legyen, világosan kommunikálva a munkatársak felé egyrészt a stratégia legfontosabb üzeneteit, másrészt azt, hol lesz a helyük és a szerepük a változások után.

A változás, melyet szeretnénk eszközölni, csak annyira lehet vagy tekinthetõ sikeresnek, amennyire teljesül az alább négy kritérium. A szervezet eljutott a korábbi állapotából a kívánt új állapotba, azaz sikerült véghezvinni az eltervezett változtatást. A szervezet mûködése az új állapotban megfelel a várakozásoknak, azaz a tervezett módon mûködik. Az átmenet a szervezet egészének okozott túlzott ráfordítások nélkül ment végbe, és végül az átmenet a szervezet egyes tagjainak túlzott mértékû ráfordításai nélkül ment végbe. Az elsõ két pont a változtatás eredményességére, a második kettõ pedig a hatékonyságára vonatkozik.

Fontos az utolsó két pont közötti különbség, azaz hiába érte meg a változtatás a szervezet egészének szintjén, ha egyes személyeknek vagy csoportoknak túl nagy árat kellett fizetniük érte, akkor õk könnyen ellentüntetõkké, sõt szabotõrökké válhatnak, ennek minden következményével együtt.

A változás valóság, a biztonság viszont illúzió. Mindent egybevéve nem kell félnünk a fellépõ változásoktól, mert megfelelõ módszerekkel és technikákkal a mi oldalunkra állítható és a lehetõ legtöbbet hozhatjuk ki belõle, és nem utolsó sorban segítségünkre van a változásmenedzsment, mely számtalan egyéb lehetõséget nyújt, mind a szervezet, mind pedig az egyén szintjén.

Vezetõi tudástár>>


Magyar
English
Cesky
Bulgarian
Romana
Polski
Ukranian
Serbian
Slovakian


ÚJ ÜZLETI TRENDEK
TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁS
KANOA ÉRTÉKEK
NYÍLT TRÉNINGEK
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOKCoaching és
Lelki Egészség Központ

Munkavállalói
Támogató Programok


KANOA GROUP


Telefon: (+36 1) 303 4961
1027 Budapest,
Varsányi I. u. 15.
info@kanoagroup.com
 
TRAINING
Coaching
Workshop moderáció
Tréningek
On the job
Company day
Készségfejlesztés
Prezentációtechnika
Idõgazdálkodás
Vezetõi tréningek
Projekt menedzsment
Asszertív kommunikáció
Csapatépítés
Értékesítés
Változásmenedzsment
Meeting menedzsment
Interjútechnika
Konfliktuskezelés
Önismeret
Stressz kezelés

CONSULTING
Stratégiai tanácsadás
Kutatási központ
Mystery shopping
Próbavásárlás
Fast scan diagnosztika
Szervezetállítás kiválasztás
Értékelés fejlesztés
Outplacement
Vezetõi hatékonyság
Benchmarking
Nemzetközi trendek
Ügyfélelégedettség növelés
Online próbavásárlás
Viselkedés modellezés

ASSISTANCE
Vállalati egészségprogram
EAP csomagok
Hiányzás menedzsment
Jogi assistance
Pénzügyi assistance
1life
Szervezeti egészség
Kockázat értékelés
Egészség tudatosság
Foglalkozási megbetegedések Pszichoszociális kockázatok
Munkatársi elkötelezettség
Stressz teszt
Mediációs konzultáció
Adótanácsadás