RÓLUNK MEGOLDÁSOK REFERENCIÁK KAPCSOLAT  
Kik vagyunk
Fejlesztési alapelveink
Ahogy dolgozunk
Kanoa brandek
Munkatársaink
Partnereink
Vezetésfejlesztés
Kompetenciafejlesztés
Csapatfejlesztés
Értékesítés fejlesztés
Coaching
Speciális programok
Ügyfeleink
Sikertörténetek
Ajánlások
Miért a Kanoa?
Felelõsség (CSR)
Leadership Club
Elérhetõségek
Oktatási helyszín
Etikai kódex
Akkreditáció
Impresszum
Állás

EQ a munkahelyi sikerekben

Az utóbbi évek kutatásai bebizonyították, hogy a munkahelyi siker kulcsa nem az IQ-ban rejlik. Azt találták, hogy a sikeres életvitel és az EQ, azaz az érzelmi intelligencia sokkal szorosabb összefüggésben áll egymással.

Az EQ (érzelmi intelligencia) több készség, képesség illetve kompetencia együttese, melyek jelentõsen befolyásolják a viselkedést, a személyes kisugárzást. Éppen ezért, mint minden szociális környezetben, a munkahelyen is nagy szerepe van, hiszen a kommunikációban és az emberekkel való bánásmódban is jelentõs szerepet tölt be. Gyakran az empátiás készséggel emlegetik együtt, mivel érzelmi intelligenciánk fényében ismerjük fel a körülöttünk lévõk érzéseit, gondolatait, viselkedését. Ezen képességünk teszi lehetõvé, hogy felismerjük a környezetünkben élõ emberek hangulati zavarait, illetve ezáltal válunk képessé azok kezelésére.

Ez a fajta intelligencia teszi lehetõvé, hogy viselkedésünket kontrolláljuk stresszes, bonyolult szituációkban is, segít, hogy kifejezésre juttassuk mások iránt érzett elismerésünket, tiszteletünket, és ez által gördülékenyebbé, hatékonyabbá tegyük a kommunikációnkat táras környezetünkkel. Ez az a pont, ahol messzemenõkig eltér a más jól ismert IQ-tól, hiszen az intelligencia hányados az egyéni feladatmegoldásban segít bennünket, míg az EQ a családunk, barátaink, munkatársaink között levõ kapcsolatok fejlettségében játszik meghatározó szerepet.

Munkahelyi környezetben végzett kutatások szerint a magas EQ-val rendelkezõ emberek jobban kezelik saját érzésvilágukat, ezáltal jobban tudnak érvényesülni, illetve jobban képesek saját maguk belsõ motiválására. Ezek a kutatások arra is rávilágítottak, hogy csapatmunkában is legalább 20%-kal jobban teljesítenek azok a teamek, ahol a csapat szinten mért EQ magasabb.

Természetesen ez a képesség a vezetõknél is kiemelkedõen fontos, mondhatni elengedhetetlen, mivel ezáltal válik egy jó vezetõ képessé arra, hogy megfelelõen motiválja alkalmazottait, illetve hogy befolyást gyakoroljon gondolkodásmódjukra.

Az USA-ban már az általános iskolában bevezették az EQ oktatását, ezzel is jelezvén annak fontosságát. Hazánkban erre még sajnos nincsenek törekvések, bár az igény megmutatkozik, hiszen rengeteg munkáltató panaszkodik arra, hogy a fiatal kollégák nem tudnak az elvárt módon viselkedni, képtelenek az alkalmazkodásra. A generációs különbségek áthidalásában is fontos szerepet játszik az érzelmi intelligencia, hiszen az eltérõ normák alapján szocializált emberek ennek segítsége nélkül nem képesek az együttmûködésre.

De hogyan is fejleszthetõ érzelmi intelligenciánk?

Ha még a közoktatási intézményekben kötelezõvé tett oktatási programnak nem is része az EQ oktatása, szerencsére tréningek formájában elérhetõ a fejlõdni vágyó emberek számára. Ezeken az EQ fejlesztõ tréningeken fejlesztik az egyén én tudatosságának képességét, vagyis a saját magunk illetve a társaink megismerésének képességét. Tisztába kerülhetünk belsõ szükségleteinkkel, ezáltal közelebb kerülhetünk önmagunkhoz, így differenciáltabbá válnak problémáink is. Egy másik fontos készség is tanulható ezeken a gyakorlat orientált programokon, ami nem más, mint önmagunk menedzselése. Ezek a képességek mind azt a célt szolgálják, hogy jobban tudjunk kapcsolódni a bennünket körülvevõ társas szférába, beleértve ebbe a családot és a munkakörnyezetet is, aminek eredményeként teljesebb, kiegyensúlyozottabb életet élhetünk.

Vezetõi tudástár>>


Magyar
English
Cesky
Bulgarian
Romana
Polski
Ukranian
Serbian
Slovakian


ÚJ ÜZLETI TRENDEK
TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁS
KANOA ÉRTÉKEK
NYÍLT TRÉNINGEK
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOKCoaching és
Lelki Egészség Központ

Munkavállalói
Támogató Programok


KANOA GROUP


Telefon: (+36 1) 303 4961
1027 Budapest,
Varsányi I. u. 15.
info@kanoagroup.com
 
TRAINING
Coaching
Workshop moderáció
Tréningek
On the job
Company day
Készségfejlesztés
Prezentációtechnika
Idõgazdálkodás
Vezetõi tréningek
Projekt menedzsment
Asszertív kommunikáció
Csapatépítés
Értékesítés
Változásmenedzsment
Meeting menedzsment
Interjútechnika
Konfliktuskezelés
Önismeret
Stressz kezelés

CONSULTING
Stratégiai tanácsadás
Kutatási központ
Mystery shopping
Próbavásárlás
Fast scan diagnosztika
Szervezetállítás kiválasztás
Értékelés fejlesztés
Outplacement
Vezetõi hatékonyság
Benchmarking
Nemzetközi trendek
Ügyfélelégedettség növelés
Online próbavásárlás
Viselkedés modellezés

ASSISTANCE
Vállalati egészségprogram
EAP csomagok
Hiányzás menedzsment
Jogi assistance
Pénzügyi assistance
1life
Szervezeti egészség
Kockázat értékelés
Egészség tudatosság
Foglalkozási megbetegedések Pszichoszociális kockázatok
Munkatársi elkötelezettség
Stressz teszt
Mediációs konzultáció
Adótanácsadás