RÓLUNK MEGOLDÁSOK REFERENCIÁK KAPCSOLAT  
Kik vagyunk
Fejlesztési alapelveink
Ahogy dolgozunk
Kanoa brandek
Munkatársaink
Partnereink
Vezetésfejlesztés
Kompetenciafejlesztés
Csapatfejlesztés
Értékesítés fejlesztés
Coaching
Speciális programok
Ügyfeleink
Sikertörténetek
Ajánlások
Miért a Kanoa?
Felelõsség (CSR)
Leadership Club
Elérhetõségek
Oktatási helyszín
Etikai kódex
Akkreditáció
Impresszum
Állás

A coaching módszerei

Az élet számos problémát, nehéz helyzetet produkál és tesz elénk. Az életünk arról szól, hogy ezen a problémákkal övezett úton kell minél hatékonyabban haladnunk a célunk felé. A coaching ezen az úton segít bennünket, de a problémákat nem tõlünk független, különálló egységnek tekinti. Ugyanis a nehéz helyzetek részévé válunk magunk is, ezért a coaching a személyiségünkön keresztül közelít a problémáinkhoz. Minden coaching technika arrõl szól, hogy egy-egy adekvát módszerrel ránézünk a problémás helyzetre és a helyzetben önmagunkra, így a megoldás is mindig testre szabott, egyedi lesz.
Az alábbi cikkben a coaching alapvetõ módszereit szeretnénk bemutatni, a teljesség igénye nélkül.
A coaching-ban az a nagyszerû, hogy nem követ egy-egy iskolát, hanem módszertanában eklektikusan bármi megjelenhet, ami az adott coach erõssége és a helyzethez is adekvát módszer.
A coaching szemléletünkben alapvetõ, hogy a velünk született adottságainkon nem, vagy csak nagyon nehezen lehet változtatni, ezért ezzel nem is foglalkozunk. Amin viszont lehet és tudunk is változtatni, azok a készségeink, mint például hogy hogyan oldjuk meg kapcsolati vagy munkahelyi konfliktusainkat, hogyan adunk visszajelzéseket beosztottainknak, hogyan állunk ki emberek elé egy elõadást megtartani, vagy éppen hogyan fejlesztjük a teniszben a tenyeresünket. A másik, amin lehet és tudunk is változtatni, az a hozzáállásunk, azaz milyen szemüvegen át nézzük a valóságot. Ha valaki kényszeresen szomjazza a sikert, a sikertelenség boldogtalanná teszi. Ha viszont valaki nem függ a sikertõl, nem érinti meg az átmeneti sikertelenség sem, és végül nagyon sikeres lehet.
Bár adottságainkon nem változtathatunk, amit megtehetünk, hogy a meglévõ erõsségeinkre építünk, és nem olyan karakterjegyek kifejlesztésébe fektetünk felesleges energiákat, amelyek sikere megkérdõjelezhetõ.

Technikák

Minden coach alapvetõ technikája a figyelem, és az adekvát visszajelzések, ami annyit jelent, hogy a hallottakból külsõ szemmel figyelve azt jelzi vissza és erõsíti meg, ami a célunk szempontjából fontos. Figyelmével a coach nem csak a hallott információkra koncentrál, hanem észleli a kliens érzelmi állapotát, személyiségjegyeit, és belsõ értékeit is, amelyek mozgatják. "Állj szembe a nappal, és az árnyék mögéd kerül" szokták mondani, azaz a coaching-ban nem az árnyékunkkal foglalkozunk, nem a deficiteink gyökerét keressük, hanem minden energiánkat fókuszáljuk egy konkrét cél érdekében. Ebben a coach másik alapvetõ technikája a kérdezés, ami szintén a fókuszunkat határozza meg. Egy általános, fókuszáló kérdés lehet például a következõ: "Ha egy csoda folytán minden tekintetben azt az életet élhetné, amire vágyik, akkor a mostani életében mi lenne a legelsõ dolog, amin változtatna?"
A folyamat elején gyakran használunk kérdõíves / értékeléses módszereket, melyek segítségével a kliens jobban megismeri önmagát az adott fejlesztési területen, és a coach is megfelelõ, objektív információhoz juthat. Ilyen tesztek vizsgálhatják a kliens számára fontos értékeket, az ügyfél személyes fejlõdési tervét, lehet kompetencia-alapú értékelés, ami a célhoz szükséges készségeket méri fel, vagy egy egyszerû stressz-teszt. Mérhetjük a kliens tanulási stílusát is, ami megmutatja, hogy milyen eszközökkel fejleszthetõ a leghatékonyabban. Nem ritka, hogy egy-egy tesztet a klienshez közeli emberekkel is kitöltetünk, akik lehetnek családtagok, vagy munkatársak, így sokkal objektívebb a kép, ami kialakul.
Néhány technika az önmagunkat korlátozó meggyõzõdések leküzdésére fókuszál, amikor például a kliens állandóan, mintegy mantraként ismételgeti, hogy "nekem ez úgy sem fog sikerülni". Ilyenkor új, pozitív meggyõzõdéseket fejlesztünk ki, a régieket pedig elerõtlenítjük.
Egy másik fontos terület az érzelmekkel való bánás. Itt az elsõ és legfontosabb lépés, hogy tudatosodjanak a kliens érzései. Ez azért nehéz, mert sokszor az érzéseink sem adekvátak, azaz például összekeverjük a félelmet az agresszióval. Valaki fél egy befolyásos ügyfelétõl, és agresszivitást él meg vele szemben, a félelmét nem meri megélni. De igaz lehet a fordítottja is, hogy elfojtom az agresszióm, és egyszer csak azt veszem észre, hogy félek. Fontos, hogy az érzéseim is hitelesek legyenek és tanuljam meg õket hitelesen ki is fejezni.
Sok coaching folyamatban használunk meditációs, vagy relaxációs technikákat, amit vizualizálással kombinálunk. Ellazult környezetben ugyanis könnyebben jutunk el a lényeghez, és jobban lehet új mintákat kódolni a régiek helyett. Hatásosan lehet felkészülni például egy média interjúra, vagy ünnepi beszédre, amikor a sikert vetítjük magunk elé.
A coaching technikák egy nagy csoportját jelentik a különféle problémamegoldási technikák. Ilyenek a költség/haszon elemzés, amit a közhiedelemmel ellentétben ugyanúgy lehet belsõ folyamatokra is alkalmazni, azaz mit nyerek egy döntésemmel és mit veszítek azzal, ha nem döntök. Egy másik módszer, a force/field elemzés lényege, hogy felvázoljuk a változást segítõ, a változás mellett szóló erõket, és azokat, amelyek a változás ellen szólnak és hatnak. Ezeket azután ellentétpárokba rendezzük. Például egy humán fejlesztéssel kapcsolatos probléma esetén a változás mellett szóló erõ lehet, hogy a jelenlegi tréningek egyáltalán nem hatékonyak a vállalatnál. A változás ellen hat viszont, hogy a tréning büdzsé teljesen le lett faragva. A változás esélyét a gátló tényezõk erejének a csökkentésével tudjuk leginkább növelni.
Talán a legismertebb problémamegoldási módszer a SWOT elemzés, ahol szisuzematikusan összegyûjtjük egy helyzethez kapcsolódó belsõ erõsségeket és gyengeségeket, és külsõ lehetõségeket, illetve veszélyeket. Talán kevéssé ismert, de SWOT elemzést készíthetünk saját magunkra is, azaz a jelenlegi élthelyzetemben, például munkahelyváltás kapcsán milyen erõsségeimre támaszkodhatom, milyen gyengeségek akadályozhatnak, és így tovább.
Jelentõs szerepet töltenek be a coaching folyamatában a különbözõ célú szerepjátékok. Ilyenkor egy már megtörtént esetet játszunk le, vagy egy várt eseményre készülünk fel egy "fõpróba" segítségével. De gyakran használjuk a technikát akkor is, amikor például érzelmileg felkavar egy munkatársam, vagy éppen a fõnököm, és a szerepjátékban - megfelelõ vezetés mellett - szerepet tudok cserélni vele, azaz pontosan megérthetem és át is élhetem az õ nézõpontját. Ez segít megérteni és elfogadni a másikat, és nem utolsó sorban sokkal hatékonyabbá és könyebbé teszi a vele való megküzdést is.
A coaching mindig a cselekvés felé mozdít el. Ezért is van minden coaching ülés között "házi feladat", amivel a kliensnek aktívan dolgoznia kell. Ez lehet egy helyzet kapcsán felmerülõ belsõ reakció figyelése, egy technika kipróbálása, vagy éppen egy kollégával való fókuszált beszélgetés.
A coaching folyamat hatására közelebb kerülünk a célunkhoz, növekszik a hitünk önmagunkban és másokban, tudatosabbá válunk életünkkel kapcsolatosan és önállóan is képessé válunk arra, hogy a legtöbet hozzuk ki magunkból és a helyzeteinkbõl.

Vezetõi tudástár>>


Magyar
English
Cesky
Bulgarian
Romana
Polski
Ukranian
Serbian
Slovakian


ÚJ ÜZLETI TRENDEK
TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁS
KANOA ÉRTÉKEK
NYÍLT TRÉNINGEK
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOKCoaching és
Lelki Egészség Központ

Munkavállalói
Támogató Programok


KANOA GROUP


Telefon: (+36 1) 303 4961
1027 Budapest,
Varsányi I. u. 15.
info@kanoagroup.com
 
TRAINING
Coaching
Workshop moderáció
Tréningek
On the job
Company day
Készségfejlesztés
Prezentációtechnika
Idõgazdálkodás
Vezetõi tréningek
Projekt menedzsment
Asszertív kommunikáció
Csapatépítés
Értékesítés
Változásmenedzsment
Meeting menedzsment
Interjútechnika
Konfliktuskezelés
Önismeret
Stressz kezelés

CONSULTING
Stratégiai tanácsadás
Kutatási központ
Mystery shopping
Próbavásárlás
Fast scan diagnosztika
Szervezetállítás kiválasztás
Értékelés fejlesztés
Outplacement
Vezetõi hatékonyság
Benchmarking
Nemzetközi trendek
Ügyfélelégedettség növelés
Online próbavásárlás
Viselkedés modellezés

ASSISTANCE
Vállalati egészségprogram
EAP csomagok
Hiányzás menedzsment
Jogi assistance
Pénzügyi assistance
1life
Szervezeti egészség
Kockázat értékelés
Egészség tudatosság
Foglalkozási megbetegedések Pszichoszociális kockázatok
Munkatársi elkötelezettség
Stressz teszt
Mediációs konzultáció
Adótanácsadás