RÓLUNK MEGOLDÁSOK REFERENCIÁK KAPCSOLAT  
Kik vagyunk
Fejlesztési alapelveink
Ahogy dolgozunk
Kanoa brandek
Munkatársaink
Partnereink
Stratégiai tanácsadás
Kutatási Központ
Mystery Shopping
Fast Scan diagnosztika
Szervezetállítás
Kiválasztás
Ügyfeleink
Sikertörténetek
Ajánlások
Miért a Kanoa?
Felelõsség (CSR)
Leadership Club
Elérhetõségek
Oktatási helyszín
Etikai kódex
Akkreditáció
Impresszum
Állás

Etikai Kódex

Az alábbi etikai elvek betartása a Kanoa és minden munkatársunk számára kötelezõ!

1. Valós értékû megbízások:

A Kanoa nem vállalja el a megbízást, ha a megbízó által fejlesztésre biztosított idõ nem áll arányban a megbízó által megjelölt fejlesztendõ területek vagy témák mennyiségével.
A Kanoa visszautasítja a megbízatást, amennyiben a túl magas csoportlétszám, vagy a csoport (elõ)képzettségi szintjének nagy mértékû eltérése akadályozza a hatékony csoportmunkát és a kitûzött célok elérését.
A tréner visszautasítja a megbízatást, ha a tárgyalások során rájön, hogy a probléma megoldására
nem a tréning vagy tanácsadás a leghatékonyabb forma, ilyenkor tanácsadóként lényegében lebeszéli a megbízót szándékáról.
A Kanoa visszautasítja a megbízást, ha a tervezett programnak nincs igazi célkitûzése, a megbízó maga sem tudja pontosan, mit akar, és ezen nem is kíván változtatni.
A Kanoa visszautasítja a megbízást, ha a megbízás mérete meghaladja kapacitását.
A Kanoa nem vállalja el a megbízást, ha a megbízást "meg kellene vásárolni".
2. Viselkedés, beállítódás:
2.1 Tréningen
A tréner / tanácsadó nem kényszerítheti a résztvevõket a kiadott feladatok elvégzésére, de a szerzõdés be nem tartása esetén a megbízó jóváhagyásával joga van a tréningen való részvétele felfüggesztésére.
A tréner / tanácsadó biztosítja a megbízó által meghatározott cél eléréséhez legjobb tudását és erõfeszítését.
A program célkitûzését a tréner / tanácsadó tisztázza a megbízóval és megismerteti a program résztvevõivel is.
A tréner / tanácsadó tájékoztatja a résztvevõket a tréning során alkalmazott módszerekrõl és az alternatív lehetõségekrõl is.
A tréningen a megbízó tudomása és jóváhagyása nélkül nem történhet beavatkozás.
A tréningen elhangzottakat a tréner / tanácsadó konkrét formában csak a résztvevõk engedélyével adhatja tovább.
A tréningen elhangzottakat általános formában csak úgy lehet továbbadni, hogy abból se a cég neve, vagy a személy ne legyen felismerhetõ.
A tréner / tanácsadó elkerüli a résztvevõkkel való szexuális érintkezést.
A tréner / tanácsadó nem használja a résztvevõkkel való kapcsolatot személyes elõnyök szerzésére, politikai, vallási, üzleti célok elérésére.
A tréner / tanácsadó tudását semmilyen körülmények között nem mutatja magasabbnak, mint amilyen.
A tréning célján kívül a megállapodás egyéb részei (pl. díjazás) nem tartoznak a résztvevõkre, csak a megbízóra.

2.2 Egyéb

A tréner / tanácsadó nem vállalja el a megbízást, ha etikai elveitõl eltérõ, filozófiai beállítódásától idegen viselkedési minták kialakítására kérik fel.
A tréner / tanácsadó elfogadja, hogy szakmai tudását folyamatosan továbbfejleszti, külsõ és belsõ tréningeken, szakmai konferenciákon és egyéb módokon, hogy tudása naprakész legyen.
A tréner / tanácsadó külön honoráriumot nem fogadhat el olyan kollégától, akihez munkát közvetít, illetve nem adhat megbízónak a munka elnyeréséért honoráriumot.
A tréner / tanácsadó a szakmát tiszteletben tartja, rosszat egymásról, más módszerrõl nem terjeszt.

Kész részt venni szakmai szervezetek munkájában.

A tréner / tanácsadó a megbízó részére a résztvevõkrõl konkrét információt csak a résztvevõ beleegyezésével szolgáltat ki.
A tréner / tanácsadó csak olyan munkát vállal el, amit nehézségben el is tud végezni, és amihez szakmai kompetenciája is van.
A tréner / tanácsadó vállalja, hogy a tréningen történteket dokumentálja, illetve nyomon követhetõvé
teszi a megbízó számára.
3. A megbízó szervezetén belüli kritériumok:
A Kanoa visszautasítja a megbízatást, ha a vezetés részérõl nincs támogatottság, és a tréning mint elszigetelt esemény nem biztosítja a fejlõdést, változást.
A Kanoa visszautasítja a megbízást, amennyiben a vezetõség között nincs egyetértés a tréning programmal kapcsolatos elvárásokat illetõen, és a tréningcéget akarják egyes vezetõk saját pozíciójuk megerõsítéséhez felhasználni.
A Kanoa nem vállalja el a megbízást, ha a vezetõk a tréninget burkoltan a dolgozók színvonalának tesztelésére, mérésére kívánják felhasználni.
A Kanoa a megbízást nem fogadja el, ha a résztvevõk nem fogadják el, vagy nem veszik tudomásul a tréning szükségességét.

Magyar
English
Cesky
Bulgarian
Romana
Polski
Ukranian
Serbian
Slovakian


ÚJ ÜZLETI TRENDEK
TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁS
KANOA ÉRTÉKEK
NYÍLT TRÉNINGEK
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOKCoaching és
Lelki Egészség Központ

Munkavállalói
Támogató Programok


KANOA GROUP


Telefon: (+36 1) 303 4961
1027 Budapest,
Varsányi I. u. 15.
info@kanoagroup.com
 
TRAINING
Coaching
Workshop moderáció
Tréningek
On the job
Company day
Készségfejlesztés
Prezentációtechnika
Idõgazdálkodás
Vezetõi tréningek
Projekt menedzsment
Asszertív kommunikáció
Csapatépítés
Értékesítés
Változásmenedzsment
Meeting menedzsment
Interjútechnika
Konfliktuskezelés
Önismeret
Stressz kezelés

CONSULTING
Stratégiai tanácsadás
Kutatási központ
Mystery shopping
Próbavásárlás
Fast scan diagnosztika
Szervezetállítás kiválasztás
Értékelés fejlesztés
Outplacement
Vezetõi hatékonyság
Benchmarking
Nemzetközi trendek
Ügyfélelégedettség növelés
Online próbavásárlás
Viselkedés modellezés

ASSISTANCE
Vállalati egészségprogram
EAP csomagok
Hiányzás menedzsment
Jogi assistance
Pénzügyi assistance
1life
Szervezeti egészség
Kockázat értékelés
Egészség tudatosság
Foglalkozási megbetegedések Pszichoszociális kockázatok
Munkatársi elkötelezettség
Stressz teszt
Mediációs konzultáció
Adótanácsadás